Գիտես արդյոք

15

Հայկական դիցաբանության աստված Միհրի անոնով են կոչված հին հայոց հեթանոսական սրբավայրերը ` մեհյանները :Երկնային լույսի և արեգակի աստվածն էր լուսաճաճանչ ՄիհրըՆրա գլխավոր տաճարը գտնվում էր Դերջան գավառի Բագահառիճ գյուղում։ Միհրին էր նվիրված նաև Գառնիի հեթանոսական տաճարը։ Միհրի պաշտամունքը լայն տարածում ուներ հին Հայաստանում։ Հին հայկական օրացույցի յուրաքանչյուր ամսի 8-րդ օրը կոչվում էր նրա անունով՝ Միհր, իսկ յոթերորդ ամիսը, որ համապատասխանում է այժմյան փետրվար ամսին, դարձյալ կոչվում էր նրա անունով՝ Մեհեկան։

Ելք լրատվական-վերլուծական